2009. december 30., szerda
Újévi köszöntő

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető

K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örülni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet: Kívánok Boldog Új Évet!

2009. december 26., szombat

Karácsonyi húzogatós...

Megérkezett -az utolsó pillanatban- L. Idától (Eger) a karácsonyi húzogatós ajándékom ilyen szép csomagolásban...

A borítékot kissé megviselte a zuhogó eső, szerencsére a belső tartalmat nem érte kár. Sajnos e-mail elérhetőséget nem találtam a borítékban, így most a blogomon keresztül köszönöm meg ezt a szép ajándékot. Az igaz, hogy a családomnak sok lány tagja van, de ékszer készítéssel nem foglalkozik egyik sem, ezért nagyon-nagyon örültem ennek az ajándéknak. A pillangó feledteti velem a pillangós láncomat, amit az ikrek születésekor kaptam azuramtól (két pillangó szárnyuknál összefogva) s amit egy "jótét lélek" úgy gondolt, hogy neki nagyobb szüksége van rá :(


Én pedig ezt küldtem K. Orsinak (Szigetszentmiklós), remélem az én csomagom is megérkezett sértetlenül, hiánytalanul !?...


2009. december 23., szerda

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket!

Jer, jer szép karácsony
Jer, jer szép karácsony,
Ó, de régen várunk,
ragyogtasd be hit, reménnyel
a családi házunk.
Enyhítsed és vigasztaljad
a csüggedt lelkeket,
hozzál nekünk békességet
s igaz szeretetet.

Related Posts with Thumbnails